Financiële dienstverlening

Als u in een problematische schuldensituatie verkeert, dan kunnen wij u helpen. Wij stellen samen met u een plan van aanpak op om u zo snel mogelijk aan te melden bij een bevoegde schuldhulpverleningsinstantie om zo gezamenlijk uw probleem aan te pakken.

Minnelijk traject (MSNP)
Namens u benaderen wij de bevoegde schuldhulpverleningsinstanties welke met de schuldeisers proberen de schulden te regelen en afspraken te maken over de hoogte van de aflossing van de schulden. Daarbij hanteren zij de VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) berekening volgens de RECOFA richtlijnen. Het streven is om binnen 36 maanden schuldenvrij te zijn.

Wettelijk traject (WSNP)
Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om wettelijke schuldsanering aan te vragen (eventueel in combinatie met een verzoek aan de Rechtbank om het aangeboden akkoord dwingend op te leggen aan de schuldeisers). De Rechtbank wijst de WSNP-bewindvoerder aan die namens de schuldeiser ervoor verantwoordelijk is een zo hoog mogelijke boedelbijdrage te vergaren voor de aflossing van de schulden aan de schuldeisers

Contact

Hofdwarsweg 63 A, 6161 DE Geleen
Postbus 500, 6160 AM  Geleen

Mobiel:             06 – 55 180 230
E-mail:              info@aggelenbewind.nl
Website:           www.aggelenbewind.nl

KvK-nummer:    56785208
BTW-nummer:  NL001833772B93

Aggelen Inkomensbeheer en Bewindvoering is van maandag tot en met donderdag voor cliënten telefonisch bereikbaar tussen 09.00 tot 12.00 uur.

Wilt u zich aanmelden, of wilt u iemand anders aanmelden?